<%@ Language=VBScript %> Naturservice
 
Rune Holen
6788 Olden
Tel: (+47) 97 59 51 02
post@naturservice.no

Naturbasert reiselivsutvikling

Naturbasert reiselivsutvikling skjer på ein bærekraftig måte slik at natur- og kulturlandskapet vert ivaretatt på best mogleg måte. Kvalitetane som ibuande finst i norsk natur har eit stort potensiale og vert ofte ikkje godt nok utnytta. Det å kunne utnytte dei ressursane som finst lokalt og utvikle dei har mange positive sider.

Generelt har reiselivsnæringa eit stort behov for naturbaserte aktivitetar som eit tilbod for sine gjester. Har ein mange og gode naturbaserte aktivitetar kan dette skape reiselyst, fleire overnattingsdøgn, gjenkjøp, osv. Det å stimulere til aktivt bruk av naturen er også eit viktige tiltak for dei fastbuande sine moglegheiter for rekreasjon, helse og trivsel. Naturservice kan med sin kompetanse kartlegge og utvikle naturbaserte aktivitetar for ditt område.

Naturservice kan:

  • Kartlegge og utvikle potensielle naturbaserte aktivitetar
  • Hjelp til offentleg saksgang, søknadsprosedyrar og støtteordningar
  • Rådgiving
  • Utvikle informasjonskart, informasjonspunkt, vegleiings- og opplæringstenester
Web: Sætre Data - 2008