<%@ Language=VBScript %> Naturservice
 
Rune Holen
6788 Olden
Tel: (+47) 97 59 51 02
post@naturservice.no

Eventkoordinator

Event koordinator

Planlegg du eller dykk å legge eit arrangement til indre Nordfjord der uteaktivitet og oppleving står på agendaen kan Naturservice hjelpe til med planlegging og gjennomføring. Med lokal kjennskap og rikt kontaktnett skreddarsyr Naturservice ferdige arrangement. For større grupper eller firma kan Naturservice planlegge og utføre heile eller delar dykkar opphald i indre Nordfjord. Nøkkelferdige arrangement der alt er planlagt til minste detalj gir ein betre tryggleik for at Dykkar arrangement skal bli 100% vellukka

Samarbeidspartnarar:

 • Stryn Skisenter
 • Cafe Hjorten (catering)
 • Tourdeflo (hoggormguide, baseguide og fjordrafting)
 • Briksdal Breføring A.S (breføring, aktivitetspark, bresafari m.m.)
 • Alexandra Hotel
 • Sverre Sande (minibuss)
 • Briksdalsbre Fjellstove
 • Sande Camping
 • Kjenndalsstova
 • M/B Olden
 • M/B Kjenndal
 • Fjord1 (buss)
 • Lake
Web: Sætre Data - 2008